Polietilenska ambalaža se danas sve više upotrebljava zahvaljujući svojim osobinama:

 • Mala težina
 • Dobro zavarivanje
 • Fleksibilnost
 • Čvrstoća
 • Otpornost na vlagu
 • Štampanje
 • Mogućnost reciklaže
 • Obnovljiva upotreba

Životni vijek PE ambalaže je kružni ciklus i sastoji se od:

 • Proizvodnje
 • Upotrebe
 • Deponovanja
 • Reciklaže

Neadekvatno deponovanje najčešći je problem vezan za PE vrećice/ambalažu i posljedica je ljudskog faktora bilo da je u pitanju nedostatak označenih mjesta za odlaganje ili ne postojanje navike odlaganja na označena mjesta.

Navedeni problem riješili smo proizvodnjom BIORAZGRADIVIH vrećica zasnovanih na OXO-BIODEGRADABLE tehnologiji te posjedujemo sertifikat „Symphony Environmental“ renomirane Britanske kompanije. Osnova ove razgradive folije je standardni polietilen. Razgradnja se vrši djelovanjem UV zraka I toplote uz prisustvo “D2W” aditiva. Stabilizatori obezbjeđuju kontrolisanu degradaciju i sprečavaju da započne razgradnja prije završetka eksploatacionog ciklusa proizvoda. Za potpunu razgradnju potrebno je 4-5 godina.

Prednost ove vrste proizvoda prvenstveno je zasnovana na prihvatljivoj cijeni uz očuvanje postojećeh fizičkih osobina kao što su čvrstoća, istegljivost…

ČUVAJMO OKOLINU ZA GENERACIJE KOJE DOLAZE