Nekada je na ambalažu gledano kao na nevažan instrument marketinga, međutim zahvaljujući razvoju tehnologija, jačanju konkurencije i sve probirljivijem tržištu poizvođači I prodavci su bili primorani da ambalažu sve više unapređuju u pogledu osnovne funkcionalnosti, pri čemu se dolazi do pojave novih funkcija.

Ambalaža ima ulogu da proizvodu pruži zaštitu od raznih mehaničko-fizičkih, hemijskih, mikrobioloških i klimatoloških uticaja te raznih oštećenja čime se štedi energija i vitalni nutritijenti te štiti zdravlje potrošača. Ona omogućuje dostupnost proizvoda iz svih krajeva svijeta, tokom cijele godine kao i očuvanje početnog kvaliteta svježe ili prerađene hrane.

To je posebno važno za proizvode prehrambene industrije.  Ona svojim oblikom, grafičkim dizajnom, vizuelnom identifikacijom komunicira sa kupcima. Danas ambalaža predstavlja “tihog prodavca robe”. Samim time važan je instrument marketinga u pridobijanju kupaca. Takođe, treba da omogući udobno, jednostavno i lako korišćenje i da je u isto vrijeme atraktivna i savremena te da zadovolji standarde i propise o zdravstvenoj ispravnosti za šta posjedujemo sertifikat. Pored standardnih polimernih ambalažnih materijala, tržištu smo ponudili i biorazgradivu ambalažu proizvedenu iz obnovljivih izvora sirovine, koja se lako razgrađuje u compost pod uticajem osnovnih faktora životne sredine.

Na tržištu EU poslednjih godina postoji trend razvoja biorazgradive ambalaže koja može da zadovolji sve potrebe proizvoda za očuvanje njegovog kvaliteta a da pri tom smanjuje zagađivanje životne sredine i mi taj trend pratimo. Na kraju, nakon eksplatacionog ciklusa, sva ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta I plasira u ponovnu upotrebu što je ekološki prihvatljivo i ekonomski isplativo.