Nora Plast raspolaže sa vlastitim skladištem veličine 2500m2 i sa 1200 paletnih regala omogućava skladištenje poluproizvoda i proizvoda u suhom i zatvorenom prostoru.